Maria

Klimowicz

Jestem adwokatem w trzecim pokoleniu.
Każdą sprawę traktuję indywidualnie
i z najwyższym zaangażowaniem.
Jestem tu by Ci pomóc.

Maria Klimowicz

━  Kontakt

Skontaktuj się

ze mną:

localization icon

Adres:

ul. Bzowa 38/1,
53-224 Wrocław

512 562 155

Lub napisz do mnie:

11 + 12 =

━  Oferta

Sprawdź co mogę
dla Ciebie zrobić:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są szczególne i wymagają indywidualnego podejścia.
Sprawom tym często towarzyszą silne emocje, które mogą wpływać na przeprowadzenie postępowania. Warto wówczas mieć przy sobie osobę, która w sposób profesjonalny przeprowadzi przez proces rozwodowy, udzieli fachowej porady w kwestii alimentów, przygotuje profesjonalny pozew, pomoże przy gromadzeniu dowodów. Wspieram Klientów w zakresie porad prawnych a także reprezentuję na etapie przedsądowym i sądowym w różnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

 

Podejmuję się profesjonalnej reprezentacji m.in. w przedmiocie:
 • Rozwodów, separacji, unieważnienia małżeństwa
 • Alimentów – ustalenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia, obniżenia, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucji alimentów
 • Uregulowania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu
 • Ustalenia kontaktów z dziećmi
 • Ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa
 • Pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • Przysposobienia
 • Zarządu majątkiem dziecka
 • Majątkowych umów małżeńskich
 • Podziału majątku wspólnego, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • Ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej
 • Ubezwłasnowolnienia i opieki

Reprezentuję Klientów na etapie negocjacji z ubezpieczycielami czyli w tzw postępowaniu likwidacyjnym jak i w postępowaniu sądowym w sprawach z tytułu:

 • Wypadków komunikacyjnych
 • Błędów medycznych
 • Odszkodowań z tytułu ubezpieczeń

W ostatnich 6 miesiącach uzyskałam na rzecz poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie
i odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielom łącznie kwotę 688 000,00 zł .

Normy prawa cywilnego regulują większość aspektów naszego życia – poczynając od prawa zobowiązaniowego, po prawo rzeczowe czy prawo spadkowe. Zajmuję się udzielaniem porad prawnych, przygotowaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem Klientów przed sądami w następujących sprawach:

 

O zapłatę:
 • Z umów: umowy o pożyczkę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • Z tytułu czynszu najmu, dzierżawy
 • Z tytułu nieopłaconych faktur
 • W postępowaniu upominawczym i nakazowym

 

W sprawach z zakresu prawa spadkowego:
 • O zachowek
 • O stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • O uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku
 • O dział spadku, podziału majątku wspólnego

 

W sprawach z prawa rzeczowego:
 • O ochronę własności
 • O ochronę posiadania
 • Znoszenie współwłasności

Udzielam wsparcia Klientom na etapie postępowania przygotowawczego przed organami Prokuratury i Policji, a także na etapie postępowania sądowego, odwoławczego przed Sądami Okręgowymi, Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu wykonawczym. Ponadto oferuję pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym.

Reprezentuję podejrzanych i oskarżonych oraz pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

 

Do najczęstszych spraw należą:
 • Bójka i pobicie
 • Wypadek drogowy
 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Groźba karalna
 • Stalking
 • Zakłócenie miru domowego
 • Znęcanie się
 • Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
 • Zniesławienie i znieważenie
 • Kradzież
 • Oszustwo
 • Zniszczenie mienia

━  O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie aplikacji oraz pracy w liczących się na rynku wrocławskim kancelariach adwokackich. Kontynuuje w trzecim pokoleniu rodzinne tradycje zawodowe. Od wielu lat prowadzę własną praktykę adwokacką. Od lat z powodzeniem prowadzę sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego zyskując coraz szersze grono zadowolonych klientów. Poza pracą jestem miłośniczką kryminałów oraz gry w tenisa.

Maria Klimowicz